Zbog velikih količina 14. lipnja 2018. godine vatrogasci DVD Vratišinec zaprimili su poziv od Katarine Kukovec o potrebi ispumpavanja vode. Voda se ispumpavala potopnom pumpom. Na mjesto intervencije smo izašli sa navalnim vozilom. U ispumpavanju je ukupno sudjelovalo 2 člana:  Grbavec M,  Kvakan A. Intervencija završena u 12:00. Utrošeno 4 sata.

Share Button