Prilikom održavanja dana Općine Vratišinec ma igralištu kod OŠ “Dr. Vinka Žganca” Vratišinec u Vratišincu je održan koncert. Nakon uklanjanja šatora i ostale opreme koja je bila postavljena za održavanje koncerta djelatnici škole uočavaju i obavještavaju JUO Općine Vratišinec o mrljama na asfaltnoj podlozi, a koje su nastale prilikom polijevanjem raznih pića i slično. Zbog nastale situacije Općina kontaktira zapovjednika telefonom koji organizira ekipu za sanaciju. Prilikom pranja korišteno je NV sa visokotlačnim sklopom. Ukupno je isprana površina od cca 1400 kvadratnih metara. Štete okoliša nema. Intervencija završena u 11:05 sati.

Share Button