Dana 15. lipnja u 10.00 primili smo dojavu o ispumpavanju podruma obiteljske kuće Antolović, Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 6. Veličina podruma je cca 80 m2 dok je razina vode bila cca 30 cm. Ispumpavanje smo vršili motornom i potopnom pumpom. Ispumpanu vodu puštali smo u oborinski kanal. Na mjesto intervencije smo izašli sa kombi i navanim  vozilom 4 člana: Mezga, Goričanec, Grbavec i Kvakan. Intervencija završena u 11.30.

Share Button