DVD Vratišinec u suradnji  sa Osnovnom školom Dr. Vinko Žganec Vratišinec organizira javnu pokaznu vježbu ”ŠKOLA 2018”. Elaborat je pripremio zapovjednik DVD-a Vratišinec Grbavec Mihael. Vježba se organizira s ciljem evakuacije učenika i djelatnika škole i gašnje požara u OŠ Vratišinec. U prijepodnevnoj smjeni uslijed naglog grmljavinskog nevremena  došlo je do udara groma u stablo u dvorištu škole uslijed čega se ono slomilo i palo na krov škole. Prilikom udara groma došlo je do strujnog udara i zapaljenja instalacija u informatičkoj učionici koja se nalazi u prizemlju zgrade. Korisnici računala (učenici) opazili su nastanak i širenje dima te u istom trenutku obavještava učitelja koji poziva vatrogasce. Aktivira se zvono kojim se pozivaju učitelji na evakuaciju učenika. Učitelji nakon što su upoznati sa situacijom provode evakuaciju učenika na način da učenici dva po dva kreću prema izlazu. Učenici koriste najbliže sporedne izlaze. Na izlazu ih dočekuju vatrogasci te iz vode na sigurno mjesto u blizini škole. SMS porukama i pozivom zapovjedniku  alarmira se domaće Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec. Na mjesto nesreće dolazi DVD Vratišinec sa zapovjednim (ZV) te navalno vozilo (NV), a zapovjednik pristupa kratkom izviđaju situacije i prikupljanju informacija od pozivatelja. Zapovjednik DVD-a Vratišinec šalje vatrogasace na izlaze i provode evakuaciju prema sigurnom mjestu na rukometnom igralištu. Po potrebi se pruža prva pomoć kod kombi vozila. Vrši se pretraživanje objekta pomoću izolacionih aparata i gašenju informatičke učionice vatrogasnim aparatima za početno gašenje, a po potrebi i vitlom za brzu navalu. Navalno vozilo se spaja na nadzemni hidrant kako bi imali dovoljno vode za gašenje i zaštitu objekta. Postavljaju se ljestve te se pristupa uklanjanju stabla sa krova zgrade. Na kraju vježbe djeci je prezentirana oprema i vozila koje društvo posjeduje. Na vježbi je sudjelovao DVD Vratišinec sa zapovjednim i navalnim vozilom i 7 operativnih  članova. Utrošeno 14 sati.

Share Button