Ispumpavanje podruma (22) – dojavnica 922

Dana 28. studenog  izašli smo po zamolbi o ispumpavanju podruma u dvorištu obiteljske kuće Kozar, Brodec 37, Vratišinec. Ispumpavanje smo vršili potopnom muljnom pumpom i agregatom za struju. Na mjesto intervencije smo izašli sa kombi vozilom 2 člana (Grbavec, Kozar). Intervencija završena u 16.00. Utrošeno 2 sata.

Izvor: Mihael Grbavec

Ispumavanje potopnom muljnom pumpom

Ispumavanje potopnom muljnom pumpom

Share Button