09. travnja na poziv privatnog poduzeća, vlasnika parcele, izvršili smo kontrolirano spaljivanje veće količine biljnog otpada i gradnja. Spaljivanje smo izvršili na siguran način, a nakon toga smo po završetku osiguravali prostor od mogućeg širenja i rasplamsanja. Osiguranje smo izvršili sa ZV i AC i 4 vatrogasaca. Po završetku kontroliranog spaljivanja, vraćamo se u spremište te vršimo pospremu korištene opreme.

Share Button