Radu s mladima u našem je Društvu oduvijek posvećena velika pažnja, stoga ne izostaje ni usavršavanja naših članova. Od danas smo bogatiji za 3 nova voditelja vatrogasne mladeži. Radi se o troje naših mladih vatrogasaca koji su u našem društvu prošli sve kategorije u vatrogastvu (pomladak i mladež), a od danas će svoja znanja i vještine prenositi na mlađe generacije budućih vatrogasaca.
Čestitamo Magdaleni, Samuelu i Katarini na uspješno položenom ispitu za voditelja vatrogasne mladeži.

Share Button