Prema planu nastave za 2022. godinu i planu rada za 2022. godinu organizirana je i odrađena javna pokazna vježba. Simulacija i pretpostavka vježbe je bila da je prilikom prijevoza balirane slame došlo do zapaljenja iste na prikolici te rasipanja po prometnici. Cilj vježbe bio je provjera uzbunjivanja operativnih snaga, izlazak na intervenciju, koordinacija snaga na intervenciji, korištenje IA, pjene, pumpi na vozilima, dobava vode i sl. Vježba je odrađena s 3 vozila i 7 vatrogasca. Nakon vježbe voditelj intervencije zamjenik zapovjednika Kvakan Andrija predao je prijavak načelniku Općine Grbavec Mihaelu koji je istaknuo zadovoljstvo viđenim. Raduje i činjenica da je vježbu popratio i lijep broj građana Vratišinca ali i okolnih mjesta i okolnih vatrogasnih društava.

Share Button