03.11. 2022. na zamolbu građanina o potrebi osiguranja spaljivanja granja u ulici Marof izlazimo s AC i 3 člana te vršimo sigurno i kontrolirano spaljivanje. Po završetku rubne dijelove natapamo vodom da bismo spriječili eventualno širenje plamena. Pozivamo i druge da ukoliko imaju potrebe za spaljivanjem većeg obujma da o tome obavijeste vatrogasce.

Share Button