Na temelju Odluke o prodaji rabljenog vozila u vlasništvu DVD-a Vratišinec donesene na sjednici Upravnog odbora DVD-a Vratišinec dana 7.3.2021. godine, DVD Vratišinec dana 18.4.2021. raspisuje:

JAVNI POZIV
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu DVD-a Vratišinec

 • PREDMET POZIVA: Prodaja rabljenog službenog vozila Ford Galaxy
 • VRSTA VOZILA: osobno zapovjedno vozilo

Podaci o vozilu:

Marka vozila: Ford Galaxy

Godina proizvodnje: 2001.

Datum prve registracije: 4.2.2014.

Broj šasije: WF0GXXPSSG1G86313

Vrsta goriva: Disel

Boja: crvena

Broj sjedećih mjesta: 7

Snaga motora: 85KW

Registriran do: 30.01.2022.

Broj prijeđenih kilometara: 228311

 • POČETNA PRODAJNA CIJENA
 1. kao vatrogasno vozilo (sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom): 15.000,00 kn
 2. kao obično vozilo (bez vatrogasne signalizacije): 10.000,00 kn
 • NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba. Prodaja vozila se obavlja po na načelu „kupljeno-viđeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Vozilo se može pregledati uz prethodnu najavu na broj telefona: 0989074491 (zapovjednik Mihael Grbavec).

 • SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime fizičke osobe, odnosno pravne osobe, adresu i broj za kontakt,
 2. Presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe ili presliku izvatka iz registra udruga za udruge, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
 3. Ponuđenu cijenu

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

 • NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Pisana Ponuda se može dostaviti putem pošte na adresu: DVD Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2a, Vratišinec ili putem e-maila: vatrogasci.vratisinec@gmail.com.

Ponuda treba biti potpisana od strane fizičke osobe, odnosno potpisana i pečatirana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ako se radi o pravnoj osobi.

Ponuditelji mogu dostaviti svoju ponudu i usmeno, putem telefona na brojeve: 0989074491 (zapovjednik Mihael Grbavec) i 0989519750 (zamjenik zapovjednika Andrija Kvakan), ali uz obvezu da naknadno dostave i pisanu ponudu iz točke 5. ovog Javnog poziva.

 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda iznosi 15 dana od dana objave poziva na službenoj internetskoj stranici DVD-a Vratišinec (www.dvd-vratisinec.hr) odnosno do 3.5.2021.

U slučaju da se vozilo ne proda u navedenom roku, DVD Vratišinec zadržava pravo da produlji rok za prodaju vozila bez objave novog Javnog poziva.

 • ODABIR NAJPOVOLNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem. Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

 • OSTALO

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s DVD-om Vratišinec u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora, uplatiti kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te DVD Vratišinec može ponuditi pravo otkupa sljedećem ponuđaču s najvišom ponuđenom cijenom.

Javni poziv biti će pravovaljan i u slučaju da valjanju ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Za dodatne informacije oko Javnog poziva, fotografije vozila slobodno nas kontaktirate na već spomenute brojeve telefona ili putem e-maila: vatrogasci.vratisinec@gmail.com

DVD Vratišinec
Predsjednik Stjepan Kozar

Share Button