Požar šume (11) – dojavnica 611

25.07.2019 u 17.01 zaprimljena je dojava od strane VOC-a JVP Čakovec o požaru šume prema Gornjem Kraljevcu. Po dojavi na mjesto intervencije izlazi NV sa 4 i AC sa 2 vatrogasca. Po dolasku na mjesto intervencije i pregledom mjesta intervencije voditelj intervencije preko VOC-a JVP Čakovec traži dodatne snage odnosno da se pozove i DVD Gornji Kraljevec. Gašenje se vršilo sa V25, metlanicama i vitlom za brzu navalu. Požarom je bilo zahvaćeno cca 8000 metara kvadratnih posječene šume i niskog raslinja te je postojala opasnost da požar zahvati okolne šume hrasta.

Share Button