Požar smeća (12) – dojavnica 739

23.09.2019. godine zaprimljena je dojava od strane VOC-a JVP Čakovec o požaru otvorenog prostora  prema Križovcu. Po dojavi na mjesto intervencije izlazi NV sa 3 i AC sa 2 vatrogasca. Po dolasku na mjesto intervencije i pregledom mjesta utvrdilo se da se radi o požaru smeća na hrpi. Intervencija je završena u 20:25 sati…

Share Button
Read More

Požar šume (11) – dojavnica 611

25.07.2019 u 17.01 zaprimljena je dojava od strane VOC-a JVP Čakovec o požaru šume prema Gornjem Kraljevcu. Po dojavi na mjesto intervencije izlazi NV sa 4 i AC sa 2 vatrogasca. Po dolasku na mjesto intervencije i pregledom mjesta intervencije voditelj intervencije preko VOC-a JVP Čakovec traži dodatne snage odnosno da se pozove i DVD…

Share Button
Read More

Osiguranje spaljivanja NK “Sokol” (10) – dojavnica 591

Na zamolbu vodstva NK “Sokol” Vratišinec vršili smo osiguranje spaljivanja suhe trave, granja i dr. prilikom radne akcije koju su održali njihovi članovi kod objekata nogometnog kluba. Na osiguranju je sudjelovalo dvoje članova sa autocisternom…

Share Button
Read More

Požar deponije (9) – dojavnica 449

U nedjelju, 26. svibnja 2019. godine od strane zapovjednika VZMŽ zaprimljen je poziv o potrebi prijevoza vode i gašenja požara na deponiju smeća u Totovcu. Po dojavi na intervenciju izlazi autocisterna, a kasnije zapovjedno vozilo te ukupno 2 vatrogasaca (Grbavec, Kvakan). Na mjestu događaja utvrđeno je da je zapaljena otpadna plastika te je potrebno cisternom…

Share Button
Read More

Uklanjanje stabla s prometnice (8) – dojavnica 417

U ponedjeljak u 9:38 sati zaprimljena je SMS dojava od VOC JVP o potrebi uklanjanja stabla s prometnice na relaciji Vratišinec-Žiškovec. Po dojavi na intervenciju izlaze 2 člana s navalnim vozilom. Stablo je uklonjeno s prometnice, a nakon toga napravljen je i pregled ostalih prometnica na području općine obuhvaćenih drvećem…

Share Button
Read More

Osiguranje vuzmenki (7) – dojavnica 340

Na veliku subotu veliki broj vjernika tradicionalno pali Uskrsu vatru odnosno “vuzmenku”. DVD Vratišinec već unazad nekoliko godina prijavljene “vuzmenke” građana obilazi te po potrebi preporuči ili poduzme potrebne mjere u svrhu zaštite od požara. Ove godine bilo je prijavljeno ukupno 8 “vuzmenki” po naselju Vratišinec od kojih je na jednoj prilikom paljenja bila prisutna…

Share Button
Read More

Požar smeća i šume (6) – dojavnica 253

23.03. od strane VOC JVP Čakovec zaprimili smo dojavu o požaru na lokaciji Projnice – Brodec. Dolaskom na mjesto događaja uočen je požar i na ostalim lokacijama u blizini odnosno na ukupno tri lokacije. Radilo se o požarima smeća te zahvaćene šume. Izlazimo s navalnim vozilom i autocisternom te ukupno  6 vatrogasaca (Podgorelec Bernard, Perčić…

Share Button
Read More

Osiguranje fašnika (5) – dojavnica 176

05. ožujka 2019.  Savjet mladih Općine Vratišinec organizirao je tradicionalni “Fašnik v Općini Vratišinec”. Osiguravali smo fašničku povorku od Osnovne škole do Doma kulture Vratišinec gdje smo kasnije zapalili fašnik. Sudjelovali smo sa zapovjednim vozilom i 3 člana (Perčić, Podgorelec, Šoltić). Završetak u 16:43…

Share Button
Read More

Požar trave (4) – dojavnica 152

02.03. zapovjednik DVD-a je po dojavi mještana zatražio uzbunjivanje operativnih članova putem SMS poruka. Radilo se o požaru trave na relaciji Vratišinec – Mursko Središće. Po dojavi na intervenciju izlazi zapovjedno vozilo i autocisterna te ukupno  6 vatrogasaca (Podgorelec Bernard, Perčić Petar, Mezga Josip, Mario Goričanec, Nikola Petković, Andrija Kvakan). Požar je uspješno pogašen. Na…

Share Button
Read More

Požar krovišta (3) – dojavnica 111

U nedjelju, 24. veljače 2019. u 14:48 sati zaprimljena je SMS dojava od VOC JVP Čakovec o požaru krovišta na adresi Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 60. Po dojavi na intervenciju izlazi 6 vatrogasaca s 2 vozila. Dolaskom na mjestu intervencije utvrđeno je da se radi o požaru dimnjaka i dijela krovišta oko dimnjaka te se…

Share Button
Read More