Kategorija: 2023.

Uklanjanje stabla (1/2023)

Na poziv građanke izlazimo na intervenciju uklanjanje stabla koje je zbog jakog vjetra prijetilo strujnim i telefonskim kablovima te je postojala mogućnost od urušavanja na krovište. Izlazimo sa NV2 i…