Danas smo povodom blagdana Sv. Florijana uz članove DVD Gornji Kraljevec, DVD-a Peklenica, DVD-a Krištanovec, DVD-a Križovec i DVD-a Mursko Središće prisustvovali na Svetoj misi u Križovcu na kojoj je zazvan blagoslov Sv. Florijana za sve vatrogasce. Sv. Misom proslavili smo svog nebeskog zaštitnika.

Share Button