Na molbu članova lovačkog društva, a zbog nemogućnosti ispumpavanja vode iz bunara u ribnjak s pomoću AC izvršili smo dostavu vode u isti. Dopremili smo jedan spremnik vode od 7000 litara.

Share Button