Od strane sudionika u prometu s područja općine oko 16:29h alarmirani su naši članovi o više lokacija na kojima je srušeno stablo uslijed nevremena (kiša i jak vjetar) koje nas je zahvatilo. O istome obavještavamo JVP Čakovec te izlazimo na intervenciju s 5 članova sa NV1 i NV2. NV1 s 2 člana odlazi na lokaciju u ulici Brodec prema Štrukovcu, dok NV2 s 3 člana odlazi na lokaciju Vratišinec-Gornji Kraljevec. Dolaskom na intervenciju DVD Gornji Kraljevec već je pristupio uklanjanju drveća te istima pomažemo s uklanjanjem drveća. Po završetku uklanjanja stabala na lokacijama NV1 i NV2 odlaze na lokaciju u šumu Bačkovec. Po završetku vraćamo se u spremište.

Share Button