U nedjelju, 01.08. zaprimljena je dojava putem UVI sustava o potrebi osiguranja oštećenog kolnika. Po dojavi na intervenciju izlazi ZV i NV s ukupno 7 vatrogasaca. Radilo se o velikom oštećenju kolnika u ulici Marof gdje je na mjestima gdje se vrše radovi na kanalizaciji, a nakon velikih oborina kiše došlo do ulegnuća zemlje i šljunka te su nastale rupe dublje od pola metra te su iste ozbiljno ugrožavale sigurnost prometa na toj dionici županijske ceste. Tom smo prilikom privatnim traktorom dovezli šljunak te iste rupe djelomično sanirali dok je potpunu sanaciju izveo izvođač radova na aglomeraciji koje je obavijestio načelnik općine. Zahvaljujemo našim članovima na brzoj reakciji.

Share Button