Po zaprimljenoj dojavi  o osobi koja se nalazi na balkonu izlazimo sa NV i 3 člana. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo hitnu pomoć, zaključanu ulaznu ogradu  te osobu na balkonu. Otvorili smo ogradu te smo putem ljestvi oslobodili osobu. Sin vlasnice zamolio je, budući da su izgubljeni svi ključevi, da otvorimo vrata koja vode na kat zgrade. Pozvana je JVP koja dolazi sa tehničkim vozilom i jednim vatrogascem te se pristupa uklanjanju cilindra. O svemu je obaviještena policija. Intervencija završena u 11.00.

Share Button