21.04.2020. godine tajnica DVD-a Vratišinec zaprimila je poziv uznemirenog građanina o gustom crnom dimu koji je dolazio iz pravca šume Dobrava. Nakon poziva ona obavještava VOC JVP Čakovec o požaru te moli da se uzbuni operativna postrojba DVD-a Vratišinec. Po zaprimljenoj dojavi na intervenciju izlazi NV sa 5 i AC sa 2 vatrogasca. Vožnjom na mjesto požara susrećemo se sa DVD Gornji Kraljevec koji također izlazi na intervenciju te zajedno stižemo na mjesto požara. Nakon kratkog izviđanja raspoređuju se vatrogasci na gašenje požara. Pošto se radilo o požaru zapaljivih tekućina i prašine dvoje vatrogasaca oprema se izolacijskim aparatima te kreće u gašenje požara sa vitlom za brzu navalu iz NV. Navalna grupa DVD-a Gorji Kraljevec vrši gašenje i hlađenje kanti i bačvi vitlom iz NV DVD-a Gornji Kraljevec. Oba navalna vozila nadopunjuju se vodom iz AC DVD-a Vratišinec. Nakon gašenja, prekopavanja i hlađenja utvrđuje se da više nema opasnosti od nastanka i širenja požara te se završava sa intervencijom. Pošto se radilo o odbačenom otpadu koji je kemijski štetan za okoliš i zdravlje o svemu je obavještena policija, a naknadno je obavješten i komunalni redar i Općina Vratišinec. Na intervenciji je utrošeno 5000 litara vode.

Share Button