Naši članovi ove srijede bili su vrijedni te su po naselju Vratišinec izvršili pregled hidrantske mreže odnosno provjerili ispravnost hidranata te hidrantskih ormarića. Pregled istih važan je za rad društva da u svakom trenutku potrebe za njihovim korištenjem možemo biti sigurni da su ispravni.

Share Button