Osiguranje kod spaljivanja bio otpada (30) – dojavnica 859

Dana 21.10.2017. zamoljeni smo od strane Borisa Puha da na siguran način izvršimo spaljivanje nakupljenog bio i ostalog otpada na hrpi na parceli u blizini kuća u ulici Ograda. Na spaljivanje  smo izašli sa navalnim vozilom i 2 vatrogasca (Podgorelec, Kozar). Intervencija završena u 16:15. Dojavnica 859.

 

Share Button