Požar trave (29) – dojavnica 848

U subotu, 14. listopada u 17.58 sati zaprimili smio poziv od načelnika Zdravka Mlinarića o gustom dimu, osnosno požaru kod pilane „Dunjko“ na izlazu iz Vratišinca u produžetku ulice dr. Franje Debana. Po dojavi na intervenciju izlazi 3 člana (Kvakan, Jezernik, Podgorelec) sa navalnim vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije uočili smo vatru – hrpa trave i niskog raslinja  u dvorištu pilane gdje postoji velila mogućnost širenja na objekt i drvenu građu koja se nalazi u dvorištu. Također se u dvorištu nalazi silos sa piljevinom i raketna postaja sa pripadajućim skladištem i raketama. Na sreću na mjestu smo zatekli vlasnika te su poduzete sve radnje kako ne bi došlo do širenja vatre, odnosno namočili smo teren okolo vatre te pratili širenje. Materijalne štete nema. Intervencija završena u 18:45. 

Share Button