Ispumpavanje vode (27) – dojavnica 815

Dana 20. rujna  izašli smo na poziv Antolović Stjepana i načelnika o ispumpavanju vode u Ulici Marof  od kućnog broja 30-36. Zbog obilnih oborina i zatrpanih kanala nastalo je „jezero“ a voda je također prodirala u bunare i podrume. Ispumpavanje smo vršili pumpom Rosenbauer te pumpom marke Subaru a ispumpanu vodu puštali smo u oborinski kanal. Na mjesto intervencije smo izašli sa navalnim vozilom i tri člana. Nakon što je ispumpana kritična količina vode intervencija je završena u 11:00.

izvor: Mihael Grbavec

Share Button