Ispumpavanje bunara / Rihtarec (18) – dojavnica 803

U četvrtak, 25. rujna četvero članova interveniralo je kod ispumpavanja bunara na adresi Brodec 15 (vlasnica Marija Rihtarec). Ispumpavanje se vršilo agregatom marke “Magirus”, a ispumpana voda bila je puštana u oborinski kanal. Intervencija završena u 18:50. Utrošeno 4 sata.

Ispumpana voda puštala se u oborinski kanal

Ispumpana voda puštala se u oborinski kanal

Ispumpavanje se vršilo agregatom marke "MAGIRUS"

Ispumpavanje se vršilo agregatom marke “MAGIRUS”

 

Share Button