Prepumpavanje na plantaži lješnjaka (16) – dojavnica 781

U petak, 19. rujna članovi DVD-a Vratišinec na zamolbu vlasnika plantaže lješnjaka Tomašić Miljenka intervenirali su kod prepumpavanja vode koja se nakupila uslijed mnogo kiše na najnižoj točki plantaže u dubini od 30 cm. Voda se prepumpavala u 150 metara udaljeni kanal, a računa se da je prepumpano nekoliko desetaka tisuća litara vode. Prepumpavalo se sa VMŠ.

Izvor: Andrija Kvakan

Share Button